417 SMSer hvert sekund året rundt

Udskriv PDF

417 SMSer hvert sekund dag og nat hvert eneste døgn året rundt. Så mange SMSer sendes der i det danske mobilnet, og selv om brugen af SMSer ser ud til at have nået sit maksimum, så slår statistikken stadig rekord. På et år sender vi - hold godt fast - 13.165.416.000 SMSer til hinanden dvs. over 13,1 milliard beskedder.

Ganske vist ser forbruget af SMSer ud til at toppe, men alligevel stiger forbruget. Over de sidste 10 år har udviklingen nærmest været eksplosiv.

SMS00-09L
(Klik på grafen for at se den i stort format)

I år 2000 blev der sendt 931 millioner SMSer. Det er en stigning på 1.300% på ti år. I samme periode steg antallet af mobilabonnementer fra 3,54 millioner til 7,42 millioner - eller 110%. Med andre ord, så bruger vi i gennemsnit ti gange så mange SMSer pr. abonnement end vi gjorde for ti år siden. Og faktisk er det mere end det. For de 7,42 millioner abonnementer dækker over at hver dansker faktisk er tæt på at have to aktive abonnementer hver.

Bliver det ved?

Som det ses af kurven tyder meget på, at SMS udviklingen er gået i mætning. Selv om forbruget i 2. halvår af 2009 er ny rekord, så har forbruget svinget omkring samme niveau de sidets 2 år. En af forklaringerne er, at antallet af smartphones er stigende, og på dem har man alernativer til SMS,  bl.a. i form af e-mail og messenger lignende tjeneter. - Samtidig er antallet af erhvervs-mobiltelefoner steger, og de er for en stor dels vedkommende koblet på e-mail tjenester, forklarer civilingeniør og dirketør i Netplan Torben Rune.

Anderledes ser det ud med antallet af abonnementer. Her har stigningen været næsten konstant de sidest mange år, og der er ikke umiddelbart noget som tyder på, at kurven knækker foreløbig. - Vi er allerede langt over et abonnement pr. indbygger, og fremover er det ikke kun vores telefoner og PCer som får SIM kort, men også alt muligt andet som f.eks. vores elmåler, vores autoalarm, navigotor, køleskab, fjernsyn, radio osv, siger Torben Rune.

For nogle år siden antog man, at grænsen for hvor mange abonnementer der var behov for blandt den gennemsnitlige forbruger lå mellem 1,5 og 2. Det tal har for alvor rykket sig, og i mange familier ligger tallet allerede over 3 eller 4.

Så selv om SMS antallet har toppet, så vil antallet af aktive mobilabonementer sigte de kommende år. - Jeg kan sagtens forestille mig, at vi om 3-4 år har mere end 10 mio. abonnementre i Danmark, siger Torben Rune,